Tuborg

DISPLAY / SOCIAL MEDIA

IZAZOV

Osmisliti web banner koji treba da promovišu BTL Tuborg aktivaciju #TuborgOaza čiji se mehanizam pronalaženja, učestvovanja i nagrađivanja odvija na mikrosajtu, a uz pomoć Twittera.

REŠENJE

Osmislili smo i kreirali prvi interaktivni baner kod nas koji uvezan sa Twitter kanalom u realnom vremenu prikazuje sve Tweet-ove koji sadrže hashtag #TuborgOaza.

REZULTAT

Tokom trajanje kampanje #TuborgOaza je bio vodeći Trend topic na srpskom Twitteru.

ZA AGENCIJU FASTBRIDGE