PHILIPS LIGHTING

DIGITAL / SOCIAL MEDIA

 

IZAZOV

Podići awareness o komercijalnom i rezidencijalnom značaju osvetljenja u gradu i promovisti Philips Lighting diviziju. Podrška konferenciji Osvetli grad.

REŠENJE

Iskoristiti najmasovniju društvenu mrežu u Srbiji – Facebook za hub komunikacije i mesec dana predstavljati najbolje primere iz sveta i zemlje. Prikazom praktičnih benefita edukovati javnost o mogućnostima osvetljenja i kroz društvene mreže zainteresovati ih da se priključe.

REZULTATI

Ciljne grupe dostignute precizno definisanim fb adsom, kao i visok procenat activity rate-a (u proseku 80%) tokom kampanje. Dobrim primerima pokazan značajkoje osvetljenje ima i podstaknuto razmišljanje na ovu temu. Stvorena dobra osnova za naredne akcije.

IDENTITET

FACEBOOK / TWITTER STRANA

YOUTUBE STRANA